První etapa, při níž byla jáma zabetonována, byla k zamezení havarijního stavu a podle místostarosty Kutné Hory Jiřího France i úspěšná. „Propad se od července již nepohybuje. Zdá se, že se podařila jeho stabilizace," informoval.

Jeho domněnku potvrdil mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek: „Místo propadu a jeho blízké okolí bylo opravdu stabilizováno. Podle plánu je prováděn monitoring a zjišťují se podrobně příčiny události. Až bude vše hotovo, bude propad plně zaplněn speciální směsí. Zkrátka cílem druhé etapy je, aby po jámě, která poničila vzhled historického centra, nezůstala jediná stopa."

Přesný postup řešení byl zástupci všech zainteresovaných orgánů, tedy Archeologickým ústavem ČR, Českou geologickou službou, městem Kutná Hora, ministerstvem životního prostředí a báňského úřadu naplánován už v červenci a podle mluvčího je dodržován. „Nemám informace, že by se v plánu něco mělo měnit," doplnil Machek.

18. července
21:00 – Dochází k prvnímu menšímu propadu dlažby.
19 července
3:00 – 5:59 – Druhý propad protrhl potrubí. Jáma dosahuje hloubky dvaceti metrů a je zaplavena.
6:00 – 9:00 – Na místo se dostavují hasiči a vodohospodáři. Povoláni jsou i archeologové, geologové a zástupci báňského úřadu. Veřejnost se dozvídá o propadu a začínají se šířit nejrůznější fámy o jejím vzniku. Objevují se i teorie o výbuchu. Za nejpravděpodobnější je pokládána možnost propadu starého důlního díla nebo historického sklepení, což potvrzují odborníci i vedení města.
9:01 – 11:00 – Vodohospodáři vypínají vodu.
11:00 – Zástupci Archeologického ústavu ČR, České geologické služby, města Kutné Hory, ministerstva životního prostředí a báňského úřadu se sešli a na základě zjištěných informací vymýšlejí další postup.
20. července
kolem 9:00 – Odborníci potvrzují, že příčinou bylo důlní dílo. Odpovědnost za opravy přebírá ministerstvo životního prostředí.