Ještě v úterý přitom bylo pacientů s covidem v nemocnici 15, na jednotce intenzivní péče leželi dva pacienti.

Nemocnice pro pacienty zajistila mimo jiné i léky proti covidu, takzvané monoklonální protilátky Bamlanivimab od Eli Lilly a Regn-Cov2 od Regeneron Roche. „Tyto protilátky lze v infuzi podat pacientům, kteří jsou covid pozitivní, nemoc u nich ještě naplno nepropukla a je reálné nebezpečí, že průběh u nich bude těžký až velmi těžký. Tyto protilátky dokáží zabránit rozvoji viru a pacient potom nemoc zvládne s lehkým nebo středním průběhem. Již u několika pacientů jsme je použili,“ vysvětlil ředitel.

Od minulého týdne jsou opět povoleny plánované výkony, musí být ale zajištěna současně péče o covid pacienty. V Městské nemocnici Čáslav tak začínají pomalu uvolňovat plánovanou operativu, třeba od čtvrtka 16. dubna se znovu rozbíhají plastické operace.

„Jsme ale hodně omezeni ještě stávajícími pacienty s covid, blokují nám například naši chirurgickou JIP, takže se nemůžeme zatím pouštět do větších plánovaných operací, včetně gynekologických. Vznikl i nový typ pacientů, kteří prodělali covid, již nejsou pozitivní, ale jejich plíce jsou poškozeny a nadále potřebují kyslíkovou podporu a nelze je propustit do domácího ošetření,“ zdůraznil Rudolf Bubla.

V nemocnici také nadále každý den funguje očkovací místo, kde zvládají očkovat až 150 pacientů denně. Dodávky vakcín jsou prý pravidelné a v současné době jich je dostatek. Vedle toho nemocnice stále provádí PCR testy, testy na antigeny a testy na hladinu protilátek IgG po prodělaném onemocnění covid. „Sestavili jsme mobilní tým na povinné testování antigenů ve firmách a pravidelně testujeme řadu firem v okolí, například i v Pardubickém kraji,“ popsal Bubla.

Noví primáři v nemocničním týmu

I přes vypětí a starost o pacienty se nemocnici podařilo v průběhu prvního čtvrt roku obsadit dvě primářské pozice: na oddělení rehabilitace a na hematologicko transfuzním oddělení. Starší kolegové po letech přesluhování odešli do důchodu a v nemocničním týmu tak přivítali dvě zkušené primářky ve středním věku. Podle Bubly navíc příští měsíc nastoupí další primář na radiodiagnostické pracoviště. Vystřídá kolegu, který sloužil již několik let i přes sedmdesátku a je opět v nejlepších letech.

„Nastoupila nová vedoucí našeho oddělení klinické biochemie se smělými plány na rozšíření nabízených služeb a vyšetření. Rovněž naše ekonomické oddělení řídí od února nový ekonomický náměstek, dosavadní mnoholetá kolegyně se ujala vytvoření controllingového oddělení, které nemocnice dosud neměla. Tyto všechny personální změny jsou z velké míry dílem naší personální manažerky, která je ve svém oboru profesionálem,“ uvedl ke změnám v nemocničním týdnu ředitel.

Vedení nemocnice nyní současně pracuje na podkladech pro podání žádosti do dotačního programu React EU za účelem dovybavení a modernizace urgentního příjmu, rehabilitace a LDN. A dobrá zpráva na závěr. „Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že se v naší nemocnici od počátku roku narodilo 170 dětí,“ uzavřel Rudolf Bubla.