Letos poprvé také připravila Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora jednu novinku, která se odehraje na Velký pátek. Dějištěm křížové cesty, biblickou Golgotou, se stanou terasy v parku pod Vlašským dvorem.

"Sejdeme se zde v pátek 15. dubna v 21 hodin, abychom byli svědky čtrnácti zastavení, která reflektují Ježíšovo utrpení a jeho význam pro náš svět, společenství věřících i každého z nás osobně. Četbu z Bible a meditační zamyšlení doplní hudba a světlo zapálených loučí. Po skončení křížové cesty se rozejdeme do ticha začínající Bílé soboty, abychom s nadějí očekávali radost z toho, že bolest a smrt nemá a nebude mít poslední slovo," prozradil arciděkan Jan Uhlíř.

Velikonoční bohoslužby v Kutné Hoře:

1. Římskokatolická farnost - arciděkanství v Kutné Hoře
pátek 15. dubna - 15:00 - obřady Velkého pátku v kostele sv. Jakuba; 21:00 křížová cesta v parku pod Vlašským dvorem
sobota 16. dubna - 20:00 - vigilie Vzkříšení v kostele sv. Jakuba
neděle 17. dubna - 9:00 - mše svatá v chrámu sv. Barbory

2. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec (katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele)
pátek 15. dubna - 9:00 křížová cesta pro rodiny s dětmi; 15:00 - obřady Velkého pátku
sobota 16. dubna - 19:00 - vigilie Vzkříšení
neděle 17. dubna - 9:30 - mše svatá

3. Řeckokatolická církev (bohoslužby v Ukrajinštině) , kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Poděbradově ulici
neděle 17. dubna - 17:00 - liturgie s posvěcením ratolestí
sobota 23. dubna - 20:00 - liturgie s modlitbou u Božího hrobu, žehnáním pokrmů a pomazáním oleje

4. pravoslavná církev, kostel Nejsvětější trojice
neděle 17. dubna - 19:30 - Božská liturgie
čtvrtek 21. dubna - 18:00 - Pašije
pátek 22. dubna - 18:00 Večerní s uložením do hrobu
sobota 23. dubna - 9.30 - Božská liturgie s večerní
neděle 24. dubna 00:00 - Světlé vzkříšení Kristovo, jitřní, liturgie a svěcení pokrmů

5. Křesťanské společenství, Jana Palacha 145
pátek 15. dubna - 18:00 Bohoslužba
neděle 17. dubna - 9:30 Bohoslužba

6. Církev Bratrská, Masarykova 329
pátek 15. dubna - 9:30 Bohoslužba
neděle 17. dubna - 9:30 Bohoslužba

7. Českobratrská církev evangelická, Evangelický kostel, Poděbradova 308
pátek 15. dubna - 17:00 Bohoslužba
neděle 17. dubna - 9:00 Bohoslužba

8. Církev československá husitská, Husův sbor, Smíškova 619
neděle 17. dubna - 9:00 Bohoslužba

9. Apoštolská církev, Andělská 295
neděle 17. dubna - 9:30 Bohoslužba