Návštěva nově opravených interiérů čáslavské synagogy, nádherné kulturní památky evropského významu navržené slavným vídeňským architektem Wilhelmem Stiassnym, je vždy zážitkem. Zdobený interiér hlavního sálu s obloukem vymezujícím prostor kněžiště, kde byly dříve uchovávány svitky Tóry, je impozantní. Nadační fond dr. Dagmar Lieblové, který koordinuje a financuje jednotlivé fáze oprav a restaurátorských prací v synagoze v Čáslavi, se snaží hledat stále nové cesty, jak prohlídku návštěvníkům zpestřit a obohatit.

A právě proto byl ve spolupráci s kutnohorskou průmyslovou školou vytvořen 3D model synagogy, který v téměř až filigránském detailu umožňuje návštěvníky seznámit s celkovým architektonickým pojetím a konceptem této stavby z jinak obtížně dosažitelného pohledu.

| Video: Youtube

„Jde o první ze série 3D modelů synagog na Kutnohorsku, vytvořených pomocí moderních technologií. Mnohé z nich už totiž zanikly nebo byly přestavěny natolik, že se na jejich existenci už téměř zapomnělo. Pomocí 3D modelů se jim tak dostane pozornosti, kterou si zaslouží,“ poznamenal Marek Lauermann.

Jaké jsou další plány při využití těchto technologií? „Tvorba 3D modelů zaniklých židovských památek umožní návštěvníkům lépe pochopit celkovou architektonickou koncepci a dispozici těchto jedinečných synagogálních staveb z různých historických období. Prozatím je plánováno zhotovení dalších tří modelů zaniklých synagog z Kutnohorska - v Malíně, Kutné Hoře a Uhlířských Janovicích,“ dodal ředitel nadačního fondu.

Pokud se vám záměr připomínky židovské kultury na Kutnohorsku prostřednictvím tvorby 3D modelů zaniklých synagog líbí, můžete jej podpořit zasláním příspěvku na účet veřejné sbírky Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové – číslo účtu je 2901811926/2010 (Fio banka).

A budete-li se chtít přijít do synagogy v Čáslavi podívat, další příležitost budete mít v sobotu 12. listopadu, kdy se tam od 18 hodin koná koncert Naches Tria, které představuje evropskou špičku v oblasti klezmer hudby.