Veřejnost měla možnost sledovat celou akci z vyhlídky kaple Božího těla. U kaple byla umístěna kasička, do které lidé mohli přispět v rámci veřejné sbírky, která nese název Zvony pro Barboru. Sbírku vyhlásila Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, protože náklady na opravu obou zvonů přesáhnou 1,2 milionu korun. Část bude hrazena z dotací Středočeského kraje, další část, zhruba 500 tisíc korun, by měla být uhrazena právě z veřejné sbírky Zvony pro Barboru.

Nad Kutnou Horou by se zvony znovu měly rozeznít v květnu příštího roku. Nyní je čeká nejen dlouhá cesta, ale i náročná oprava ve zvonařské dílně mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška, který odbornou opravu zvonů zajišťuje.

Vzhledem k hmotnosti obou zvonů, jejich objemu a historické hodnotě, bylo jejich sejmutí i převezení do Astenu velice náročné.

„Větší zvon, Ludvík, má trhlinu. Tu musíme svařit. Druhý zvon, Michal, má natolik oslabený zvonový věnec, že hrozilo jeho puknutí. Po opravě se zvony vrátí do situace, v jaké byly těsně po odlití před několika stoletími,“ uvedl Petr Rudolf Manoušek a prozradil, jak se takový zvon svařuje.

Fotogalerie: Rozezní se znovu svatobarborské zvony?

„Je to poměrně komplikovaná technologie, zvon musíme pozvolna ohřát na teplotu 500 stupňů Celsia. Ohřev takového zvonu trvá čtyři až pět dnů. Ta technologie je patent mého dědy z 20. let minulého století. Do té doby se zvony většinou přetavovaly,“ vysvětli zvonař.

Zvony Ludvík a Michal, které visí spolu se zvonem Barbora ve věži bývalé jezuitské koleje vedle kutnohorského chrámu sv. Barbory, mlčí od roku 2018. Zvony jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, které také usiluje o jejich opravu. Zvon Michal pochází z roku 1493 a váží přibližně 2,4 tuny. Zvon Ludvík, jehož hmotnost je 4 tuny, byl ulit v roce 1510.

Zvon Michal
průměr: 149,5 cm | hloubka: 114 cm | hmotnost: cca 2,4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 bylo zjištěno vytlučení zvonového věnce, od té doby zvon mlčí.

Zvon Ludvík
průměr: 184,5 cm | hloubka: 144 cm | hmotnost: cca 4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 byla zjištěna na těle zvonu trhlina, od té doby zvon mlčí.