„Most přestal vyhovovat z důvodu nízké zatížitelnosti, nedostatečné šířky na vozovce pro obousměrnou komunikaci a chyběl chodník pro pěší,“ připomněla Petra Kučerová z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS).

Most měří 70 metrů a jeho výstavba vyjde na 134 milionů korun. „Součástí akce je i výstavba provizorní staveništní komunikace o šířce 2,5 metru s asfaltovým krytem v délce 1,3 kilometru, která byla realizována před zahájením prací na mostě. Předpoklad zprovoznění mostu je polovina prosince letošního roku, dokončení celé stavební akce plánujeme na květen příštího roku,“ doplnila mluvčí KSÚS.

Betonáž mostu v Kácově v číslech:
530 metrů krychlových betonu
940 metrů čtverečních plochy
20 autodomíchávačů, které rotovaly a navážely beton
2 betonové pumpy
38 pracovníků
21 hodin práce
Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje