Betlém, nebo častěji jesličky, plasticky zobrazuje narození Ježíše Krista. Kromě Ježíška je ústředním tématem Svatá rodina, tedy Panna Maria a Svatý Josef. Často jsou součástí betlému pastýři, zvířata nebo Tři králové s Betlémskou hvězdou, která jim ukazovala cestu.