Navracení ostatků zpět do dolní kaple sedlecké kostnice nastalo po dlouhých třech letech od rozebrání první pyramidy z kostí. Ta byla demontována z důvodu statické poruchy kostela a nutnosti zpevnit a rozšířit základ severozápadního pilíře této památky.

Demontáž pyramidy trvala zhruba tři měsíce, následně byly ostatky konzervoványa připraveny na své navrácení.

Výroba a montáž nové dřevěné konstrukce trvala necelé čtyři měsíce, následně musely být nové dřevěné prvky již přímo v sedlecké kostnici propojeny s původní dřevěnou vnější barokní konstrukcí, která taktéž prošla renovací.

A teprve poté mohl restaurátor Tomáš Král začít vymýšlet systém zpětného sestavování kosterního materiálu. „Skládání spodního patra půjde doufám dobře, daleko více se bojím střední části pyramidy, kde se nachází klenba, kterou musíme vystavět. Jak dlouho bude sestavování pyramidy trvat, je velmi těžké odhadnout, je to obrovský experiment,“ uvedl Tomáš Král.

„Jako ideální se nám jevilo připevnit ke skládané části plexisklo, které bude určovat pohledovou rovinu kostí, zároveň přes něj bude vidět, aby bylo možné vzhled již položených ostatků zkontrolovat. Plexisklo následně po vyskládání lebek a kostí odejmeme,“ přiblížil restaurátor.

Sedlecká kostnice zůstává po celou dobu rekonstrukce otevřená a přístupná veřejnosti. Veškeré práce na opravě kostela hradí totiž farnost pouze z příjmů z turismu. „Do této chvíle jsme do opravy kostnice investovali zhruba 85 milionů korun, víme však, že nejsme ještě ani v polovině všech plánovaných prací. Veškeré práce na sestavování pyramidy probíhají pouze za vitrážovým oknem a jsou pro návštěvníky velmi dobře viditelné,“ řekla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky farnosti.

Severozápadní pyramida je první rozebranou pyramidou z kostí, ostatní tři si budou muset na svou renovaci počkat, a to s ohledem na finanční náročnost celé akce.