Této atraktivní podívané však předcházejí důkladné přípravy. Ty někdy mohou trvat i několik týdnů, a to v případech rybníků, které mají velkou plochu.

Samozřejmě se musí odpustit voda, která odtéká z rybníku pozvolna. Ryby se pak shromažďují do místa, ze kterého je rybáři posléze vyloví. Těmto přípravám se v rybářském slangu přezdívá strojení rybníka.

Před výlovem rybníka provádějí rybáři takzvanou sháňku, během níž naženou zatoulané ryby do loviště. To se pak oplotí sítěmi, aby odtud ryby neuplavaly.

Po vylovení se ze sítě vybírají nejdříve ryby, které nejsou odolné vůči nedostatku kyslíku. Jsou to například štiky či candáti. Poté přicházejí na řadu odolnější kapři.