Během přestaveb byla vybudována také rodinná podzemní hrobka rodu Vraždů a kaple s kalvárií nazývaná Dušičky.

Do roku 1868 obléhal kostel hřbitov. V tomto roce však byl zrušen a vysvětil se hřbitov nový, který se severně od kostela nachází dodnes.

V roce 1911 se kostel dočkal nových věžních hodin a v roce 1937 byl elektrifikován. To byly na dlouhou dobu poslední úpravy tohoto svatostánku.

Od roku 2015 se o obnovu kostela úspěšně snaží spolek Bartoloměj. V kostele jsou nové varhany a v současné době se pracuje na navrácení barokní báně na věž kostela. Kostel spadá pod Římskokatolickou farnost Kolín.