Stavba byla postavena jako umělá zřícenina v roce 1785 hrabětem Chotkem, který zkrášloval celé své panství většími či menšími stavbami. Těmi dalšími jsou například Červený domek u Nových Dvorů nebo mauzoleum na Kaňku. V lovecké sezóně se využívala jako střílna, v létě sloužila coby zastávka při projížďkách panstva a oblíbené místo pikniků.

| Video: Youtube

A jak se k Libuši nejlépe dostat? Ze silnice spojující obec Rohozec a hlavní silnici I/2 ve Svatém Mikuláši odbočíte na polní cestu vedoucí k Novému rybníku. Z této cesty se napojíte na lesní cestu, a pak už jen budete mezi stromy hledat tuto ukrytou památku.