Stavba byla postavena jako umělá zřícenina v roce 1785 hrabětem Chotkem, který zkrášloval celé své panství většími či menšími stavbami. Těmi dalšími jsou například Červený domek u Nových Dvorů nebo mauzoleum na Kaňku. V lovecké sezóně se využívala jako střílna, v létě sloužila coby zastávka při projížďkách panstva a oblíbené místo pikniků.

Zámek v Roztěži je na fotografii zachycen na přelomu 30. a 40. let 20. století.
Pohlednice z minulosti: Z historie zámku v Roztěži

A jak se k Libuši nejlépe dostat? Ze silnice spojující obec Rohozec a hlavní silnici I/2 ve Svatém Mikuláši odbočíte na polní cestu vedoucí k Novému rybníku. Z této cesty se napojíte na lesní cestu, a pak už jen budete mezi stromy hledat tuto ukrytou památku.

Fotografie byla pořízena v roce 1910. Před zříceninou je zachycen bývalý starosta a obchodník Jan Touška.
Pohlednice z minulosti: Zaniklý kostel Maří Magdaleny ve Vlastějovicích