Pravděpodobnou příčinou havárie byl špatný svár nebo skrytá vada materiálu. Domněnky, že potrubí prasklo kvůli tehdejším silným mrazům, se ukázaly jako liché.

Ropovod družba je se svou délkou 5100 kilometrů považován za nejdelší na světě. Spojuje osm zemí. V České republice vede od Hodonína přes Vysočinu a Polabí až ke Kralupům nad Vltavou a končí v Litvínově. U obce Potěhy má ropovod vybudovanou odbočku, která zásobovala rafinerii v Pardubicích.