Ví se snad jen to, že světské zábavě předcházely poutě církevní. Údajně by tradice poutí v Sedlci měla sahat až do doby předhusitské. Lidé tehdy sice kolotoče neznali, ovšem bavili se vystoupeními kejklířů. Obchod kvetl i v těchto dobách, lidé ve svých stáncích nabízeli zboží už tehdy.

Sedlecká pouť patří mezi nejnavštěvovanější a největší v celé České republice. Každoročně ji navštíví až dvacet tisíc návštěvníků. Ti tam ovšem vyhledávají nejen adrenalin. Celá řada z nich tam míří, aby dodrželi tradici nebo si pochutnali na pouťových dobrotách.