Při příležitosti 80. výročí okupace Československa a odchodu jedenácti zpravodajců v čele s čáslavským rodákem Františkem Moravcem do Velké Británie se konalo čáslavské kolokvium.

Vlasta Moravcová s fotografií svého muže generála Moravce, rok 1950, Washington D.C.
Manželka generála Františka Moravce zemřela před patnácti lety

Starosta města Vlastislav Málek udělil na kolokviu čestné občanství in memoriam generálu Moravcovi, které převzala jeho vnučka Anita Moravec Gard, žijící ve Spojených státech amerických.

Generálu je věnována také publikace František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948, kterou vydal za finanční podpory Města Čáslav Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská.

Z publikace věnované generálu Františku Moravcovi.
V Čáslavi vyšla publikace o generálu Františku Moravcovi