Nové prostory se našly v bývalých Žižkových kasárnách, které musely nejdříve projít rekonstrukcí. Provoz byl zahájen v září roku 1999. Tehdy bylo v nabídce 52 zájmových kroužků, které navštěvovalo 401 účastníků. Nebyly to pouze děti školou povinné, ale třeba i předškoláci či dospělí.

Zajímavé je srovnání se školním rokem 2018/2019, kdy dům dětí nabízel 112 zájmových kroužků, které navštěvovalo 1315 účastníků. „Nárůst byl zaznamenán v roce 2002, kdy začaly pod DDM pracovat i zájmové kroužky v okolních základních školách, například v Chotusicích, Zbýšově, Krchlebech, Vlkanči a dalších,“ prozradila ředitelka Iva Hýblová.

Zájmové kroužky ovšem nejsou jedinou činností, kterou dům dětí nabízí. U dětí jsou velmi oblíbené karnevaly, které se v prvních letech organizovaly v tělocvičně domu dětí, později se pro jejich pořádání začal pronajímat sál hotelu Grand. Tam začínala také soutěž, která vznikla z popudu tehdejší vedoucí tanečních kroužků Terezy Jarošové v roce 2008, Čáslavský čtyřlístek.

Konala se tedy už dvanáctkrát, posledních pět let v hale Bios. V této hale se konaly také zatím tři úspěšné ročníky Čáslavského poháru mažoretek, který také organizuje dům dětí. Prázdniny jsou za rohem, a tak dům dětí organizuje i tábory, a to nejen pobytové, ale i ty příměstské.