Z obecní kroniky byly vybrány úryvky zachycující strasti drobovických obyvatel, které prožívali před sto lety i hlouběji v čase. Potýkali se nejenom s požáry, ale také s rozmary počasí.

• Požár v Drobovicích vypukl ve čtvrtek dne 21. září 1899 v 11 ¾ hodin dopoledne ve stodole u hospodářství čísla 33, jež najaté měl Josef Ch. od Růženy M. z Plas u Plzně. Shořela pouze stodola.

• V pondělí dne 26. března 1900 vznikl večer požár ve stodole u hostince číslo 1, náležející Jakubu Ch. Shořela stodole se zásobami slámy.

• Dne 7. srpna kolem 4. hodiny odpolední strhla se nad naší obcí prudká vichřice, která na 100 stromů vyvrátila. Vysoký topol u silnice proti škole byl vpolou přerážen a koruna někol metrů divou vichřicí odnesena.

• Na začátku roku 1896 vypukl v Drobovicích střevní týfus. Zdraví občané z Drobovic neradi byli viděni ve veřejných místnostech v Čáslavi. Čáslaváci nápadně vyhýbali se naší obci a přestali docházet sem na svých obvyklých procházkách.

• V roce 1908 na jaře postavena byla silnice k potěžským hranicím, aby se tak docílilo spojení se silnicíc potěžskou již dříve vystavěnou a aby pak okres převzal celou silnici do své správy; dosud však se tak nestalo. Veliká povodeň, která dne 24. května 1908 nastala, zvedla dřevěný most, který byl pak postaven o 30 centimetrů výše.

• K velké povodni v roce 1908 dodati dlužno, že ve Žlebech řekou Doubravou bylo zatopeno 52 čísel. Rakve v knížecí hrobce Auerspergské byly vodou zdviženy a plovaly po vodě. Proto byla hrobka u kostela zrušena a vystavena nová u svaté Anny. Most u nádraží byl vodou odplaven, železniční most byl porouchán. V cukrovaru byly v pokladně papírové peníze rozmočeny, mnoho cukru rozpuštěno a stroje přívalem náplavu poškozeny.

• Druhá veliká povodeň v Drobovicích byla spojena s průtrží mračen po celé délce potoka od naší vesnice až za Golčův Jeníkov. Nikdo by nevěřil, že nepatrný náš potok, který v létě možno místy přejíti suchou nohou, může být tak dravý. Voda vystoupila ze břehů, silnice níže položená před číslem 24 byla pod vodou, lávky potopeny, kamenný most sotva stačil pojmouti spousty vody. Pole pod vodárnou i louka na Svornosti byly pod vodou a jen koruny stromů vyčnívaly z kalné vody. Bylo to v roce 1917. Voda tenkráte vystoupila o 210 centimetrů.

• Počasí v červenci bylo velmi proměnlivé. Oteplení počátkem měsíce dosáhlo vrcholu dne 4. července, kdy bylo vedro tropické a úmorné. K 5. hodině odpolední téhož dne zatáhla se obloha mračny, z nichž za blýskání a rachotu hromu lil se déšť se silným vichrem. Takové bouře nebylo pamětníka, trvalať bez přestání až přes půlnoc. Vytrvalým lijavcem rozvodnily se všechny toky a na horním roku našeho potoka protrhly se hráze rybníků, voda prudce stoupala. Ve Stávku bylo úplně zatopeno hřiště, na silnici u čísla popisného 33 a 24 sahala voda 50 centimetrů vysoko, na návsi dosahovala až k zahrádce kolem křížku. Mostní oblouky byla (asi až na 10 centimetrů) plné. Pode vsí šla voda až přes lávku, ovšem pole na Svornosti byla všechna zaplavena. V Čáslavi byla situace u rybníka velmi povážlivá, neboť voda v rybníku vystoupila o 170 centimetrů. V krajině kolem Golčova Jeníkova byla úroda zničena krupobitím. Po bouři se citelně ochladilo, po několika dnech oteplilo, a tak se střídala temperatura až do konce měsíce.