Malenovice jsou malá víska, která se rozkládá pod vrchem Borek. Tento vrch má nadmořskou výšku 388 metrů a pojmenován je podle toho, jak byl a jak je porostlý. Jako borek se označuje borový les či lesík. Zda na vrchu někdy v hlubší minulosti rostly borovice, se už asi nedozvíme. Ale borek označuje také stromový porost obecně a tento výklad jména lze považovat za pravděpodobnější. Dominantou svahu směrem k Malenovicím je vzrostlá lípa.

Budeme-li pokračovat dál po silnici směrem od Borku, dostaneme se na malenovskou náves. Její horní část pojmenovávají starší obyvatelé U křížku. K pojmenování je vedl kovový kříž na kamenném podstavci, který byl do této části návsi přemístěn v roce 1906, tedy v době, kdy byla kutnohorským stavitelem Robochem vystavěna kaplička.

Do té doby kříž doplňoval pouze dřevěnou zvonici, která stála od roku 1851 za mostem místo kaple. Poté, co byl kříž přemístěn, zareagovali obyvatelé právě změnou pojmenování, aby snadněji zorientovali. Po válce byl ke křížku umístěn ještě pomník padlých.

Dále se vydáme směrem k rybníku. Přecházet budeme louku nazývanou V ohrádkách, která je takto pojmenována proto, že byla rozdělena na několik menších částí mezi několik majitelů. Cesta se zvedá do mírného kopce. Této vrchní části louky se říká Na skále, protože má kamenité podloží. A jen malý kousek odtud byl samotný kamenolom.

Na něj vzpomíná cesta odpojující se směrem do lesa, která je pojmenována podle toho, kudy vedla u lomu. Lom tu byl ještě počátkem dvacátého století a těžila se zde rula. Prostor po vytěženém kameni byl ovšem postupně zavážen hlínou a na jeho místě byl založen listnatý les.

Dostáváme se k Malenovskému rybníku, některými zvanému Na obci. Rybník tu ale nebyl vždy. Původně tam byla louka, skrz niž protékal Dobřeňský potok, Polepka či prostě jen Potok.

Rybník byl vybudován až v roce 1941 rozšířením protékajícího potoka a lidé mu začali říkat Na obci. Její jméno odkazovalo k tomu, že se jednalo o obecní pozemek. Nad rybníkem je stráň, na níž byl v roce 1938 vysazen Suchův sad, který byl pojmenován podle Karla Suchého, někdejšího starosty.