„Je to hrozné. Za chvíli už to budou dva měsíce, co se koukám na pokácené lípy,“ uvedl Martin Jiřík z Čáslavi, který bydlí nedaleko této ulice. Stejného názoru je i obyvatelka, která se na lípy z oken dívala od té doby, co se do ulice nastěhovala. „Je mi z toho smutno. Sedmdesátileté stromořadí bylo zlikvidováno,“ uvedla. 

Kristýna Neuhauserová z organizace Zelená Čáslav, která za lípy bojovala, v současné době další kroky podniknout nemůže. „Na základě vyjádření Petra Vobořila z odboru životního prostředí Městského úřadu celou záležitost Česká inspekce životního prostředí uzavřela,“ uvedla.

Petr Vobořil z čáslavského městského úřadu ve svém vyjádření k pokácení lip konstatoval, že většina lip byla ve špatném zdravotním stavu, a k pokácení došlo, protože lípy neměly z hlediska ochrany přírody podstatnější význam a nestály za žádnou zvláštní ochranu.

Předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Čáslav Martin Borovský všechny uklidnil, že kmeny pokácených lip brzy zmizí. „Na místě jsme udělali brigádu. Shnilé části a větve jsou v současné době odřezané,“ řekl Borovský. Kmeny lip již svého majitele mají a podle Borovského se čeká pouze na to, až bude volný automobil, který kmeny odveze.

Ještě v tomto roce rybáři v této ulici rozšíří sádky. Letos mělo dojít také k výstavbě rybářského domku. Jeho výstavba se ale nakonec odloží na příští rok.

Čáslavští rybáři byli za pokácení lip velmi odsuzováni. Aby stromy ale pouze nekáceli, tak v souvislosti s tím došlo v historicky zajímavé lokalitě Hrádek k výsadbě nových stromků a keřů. „Na podzim budeme ještě dosazovat,“ uvedl Martin Borovský s tím, že doufá, že se budou všichni k novým stromkům chovat slušně.

První nesouhlas vyjádřili obyvatelé v roce 2014, kdy se dozvěděli o možnosti vykácení lipového stromořadí poprvé.

Z tohoto důvodu založilo několik lidí základní organizaci Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav. Na podzim roku 2015 byly pokáceny tři lípy, dalších patnáct jich padlo letos na začátku března.