„Neřízené hromadné vysazování smrků u domů a chodníků nadělalo po jejich vzrůstu velmi škod a pak jsou to právě občané, kteří žádají jejich pokácení. S tímto věnem z předešlých let se budeme ještě dlouho vyrovnávat a vždy to bude vyvolávat u některých z nás pobouření,“ naznačil čáslavský místostarosta Martin Horský. „Na Hrádku byl dle pamětníků krásný sad, také i na valech. Bohužel, roky nesystematické péče a výsadby vytvořily v některých lokalitách nesourodou směs zeleně,“ dodal.

Místostarosta ale připouští některá chybná rozhodnutí v minulosti, která mají dopad na důvěru, respektive nedůvěru občanů: „Pokácení dvou lip na Váchově dle mého osobního názoru právem vyvolalo nevoli a možná tento stín nekomunikace se přenáší dál na jakékoliv kácení.“

Dále se místostarosta vyjádřil k historii prováděné revitalizace se: „I když projekt revitalizace zeleně vznikl v roce 2016, snažili jsme se před jeho započetím informovat o něm občany možnými dostupnými prostředky. Nikdo však z občanů nevznesl připomínku. Mrzí mě, že se tak děje po dokončení kácení a před samotnou výsadbou.“

K pokračování „rozjeté“ akce se vyjádřil optimisticky: „V každém případě projekt revitalizace zeleně není jediné řešení. Přišli jsme s novým projektem a to je výsadba stromů s pomocí občanů nad rámec plánované výsadby. V této chvíli se jedná o sedmdesáti listnatých stromů. Od tohoto projektu si slibujeme sounáležitost a propojení občanů. Velmi nás těší zájem a osobně jsem velmi zvědavý, kolik lidí přiloží ruku k dílu.“

A jaký je důvod k odstranění štědřence, jehož pokácení vzbudilo tolik emocí? Martin Horský požádal o stanovisko inženýra Václava Bažanta, který je autorem projektu a odborným garantem celé akce. Vyjádření přinášíme v plném znění.

„Keř, lidově zvaný zlatý déšť, je štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides). Na odstranění byl navržen z důvodů kompozičních. Neuspořádaná skladba různých prvků (mnoho druhů s rozdílnou stavbou) na tak důležitém místě jako je náměstí, je z estetického hlediska nepřípustná. Původní pravidelná úprava prostoru se rozpadla a tato část náměstí byla dlouho ponechávána svému osudu. Zbyly zde pouze některé prvky (stromy a keře) - které, hodnoceno individuálně, můžeme považovat za pěkné, ale úpravu je nutno vnímat v širším kontextu. Přesazení tak vzrostlého keře štědřence na jiné místo by nebylo úspěšné. Proto se přistoupilo k jeho odstranění. Součástí revitalizace náměstí jsou i nové výsadby, které proběhnou letos na jaře."

Co dodat závěrem. Je dobře, že se občané zajímají o své okolí, především o zeleň. A je také dobře, že mohou ovlivňovat rozhodování v této oblasti. Cílem je město, v kterém se budeme cítit doma a do kterého se budeme rádi vracet.