V dalších měsících bude provedena úprava levého a pravého bezpečnostního přelivu, a to včetně úpravy koryta pod přelivy, s cílem zvýšení kapacity. Díky tomu dojde ke zlepšení podmínek pro převádění menších povodní a také budou přerozděleny prostory nádrže ve prospěch neovladatelného retenčního prostoru, který slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody na potřebnou dobu.

Lidé mohou proto v současné době zahlédnout na hrázi rybníka pracovníky. Termín dokončení je podle uzavřené smlouvy o dílo stanoven na 30. listopadu tohoto roku. Do té doby se tak lidé na hrázi oblíbeného Velkého rybníka s největší pravděpodobností nevykoupou.

Proměnu dostalo i údolí pod hrází, odkud zmizel jeden z vodopádů. Ten bude ale po dokončení úprav obnoven. „Údolí pod hrází bude v tomtéž stavu, jako bylo před zahájením úprav. Voda nebude vedena jinou cestou,“ dodala Burianová. Celkové náklady jsou vyčísleny na třicet milionů korun. 

Povodí Labe zahájilo úpravy již v červnu roku 2016. V současné době je již dokončena kabelová přípojka nízkého napětí a levobřežní bezpečností přeliv. Jak potvrdila Jana Burianová z Povodí Labe, s dalšími úpravami toku se do budoucna nepočítá.

Jiří Moc z Kutné Hory vždy rád chodil k Velkému rybníku na procházky a v letních měsících se zde koupal. „Doufám, že zde budou nadále i po úpravách zatravněné plochy, aby to nebylo samý beton. To bych byl nerad,“ uvedl. Podle něj je Velký rybník místem, kam se spousta lidí vrací za přírodou.