„Policie a samospráva jednají o efektivní službě,“ konstatovala mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Konkrétně ve Zruči nad Sázavou jsou karty rozdány takto: počet nahlášených trestných činů i řešených přestupků se ve městě v posledních letech vytrvale snižuje (stejně jako na celém Kutnohorsku) – a současně se policie potýká s nedostatkem lidí. Je tak citelný, že podle Suchánkové „ztěžuje zajištění každodenního efektivního výkonu služby“.

Místo služebny hlídky

O možných řešeních od poloviny září jedná krajský policejní ředitel Václav Kučera se starostou Zruče Martinem Hujerem (nez. za STAN). Cílem je probrat různá řešení, která by pomohla zajistit optimální přítomnost policistů. Z informací mluvčí Suchánkové vyplynulo, že policie chce jednat o možných alternativách, které by zajistily dostupnost policistů v případě potřeby i za situace, že by nynější služebna ve městě zanikla.

„O přerozdělení a efektivní úpravě výkonu služby policistů v regionu s ohledem na jejich dostupnost v případě řešení protiprávního jednání,“ konstatovala Suchánková.

Jako možnou alternativu Kučera radnici nabídl nahradit obvodní oddělení, které pro zajištění nepřetržitého výkonu služby nemá dost policistů, policisty v pohybu. Šlo by o vytvoření několika prvosledových hlídek, které nejsou zatíženy administrativní činností a pohybují se stále v terénu.

„Rychlým dojezdem jsou schopny okamžitě reagovat na vzniklou situaci a potřeby zajištění bezpečnosti,“ vysvětlila Suchánková, že policisté schopní na zavolání ihned dorazit mohou být místu prospěšnější než ti, kteří tam sice sedí nastálo, avšak u počítače.

Pomůže přidělení bytů?

O rušení obvodního oddělení však radnice nechce slyšet. „Pro zachování služebny město udělá vše, co je v jeho silách,“ řekl Deníku starosta Hujer. S tím, že na zářijovou nabídku prvosledových hlídek reagoval nesouhlasem podloženým vlastními argumenty. Nyní je tak v jednání i alternativa se zachováním obvodního oddělení. „S výhledem doplnění počtu policistů, a to ve spolupráci se samosprávou města; zejména v oblasti sociální,“ konstatovala Suchánková.

„Tedy možnosti přidělení bytu či rodinné ubytovny pro nově nastoupivší policisty jako jeden z benefitů naplnění a stabilizace personálního stavu,“ upřesnila mluvčí. „To my nabízíme: byty bychom poskytli podle potřeby,“ přikyvuje starosta Hujer. S tím, že by ovšem bytů nemohlo být třeba například deset; tolik by jich město nemělo…

Ke konečnému závěru jednání zatím nedospěla. Nicméně snahou jak vedení policie, tak samosprávy, je najít optimální řešení pro zajištění efektivního a nepřetržitého výkonu služby s minimálními dojezdovými časy na místo činu,“ uvedla Suchánková.

Vývoj bezpečnostní situace ve Zruči nad Sázavou

Rok 2015 2016 2017 2018
Trestné činy 66 49 44 39
Přestupky (z toho v dopravě) 1201 (140) 743 (110) 730 (121) 487 (79)


Zdroj: Policie ČR