Spotěšením sledovali zájem ze strany dětí, které se zapojovaly i se svými dotazy, připomínkami a někdy i se zážitky zživota. Vpřátelské atmosféře policisté prezentovali zejména práci policisty, její náplň a poslání. Zmínili i trestně právní odpovědnost dětí, otázku šikany, drog a mezilidských vztahů. Děti i vyučující poděkovali za spolupráci a vyjádřili přání dalších takových setkání, která, jak sdělili, nesou ovoce a děti se na setkání spolicisty těší.

 

Daniel Votroubek, Vendulka Hanzlová