Datum Popeleční středy je pohyblivé. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí, při níž se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V lidové tradici skončil Popeleční středou čas masopustu a křesťanům začíná čtyřicetidenní postní období, jehož smyslem je duchovní očista před Velikonocemi.

Masopustní průvod dětí z MŠ Pohádka, Kutná Hora 13. února 2024.
Ať žije masopust! Do ulic Kutné Hory opět vyrazily nejmenší maškary z MŠ Pohádka

Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název popelec pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V Lorci se tančilo na již osmém Společném plese neziskových organizací

Zdroj: Deník/Michal Bílek