Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. V současné době je výnos z poplatku pro město KH za rok 2022 1 913 000 Kč, navýšením přijme rozpočet cca o 2 700 000 Kč více. Navýšení poplatku by mělo přinést zkvalitnění poskytovaných služeb ve městě, zkvalitnění turistického servisu a posílení propagace Kutné Hory v celostátním měřítku. Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů distribuuje do ubytovacích zařízení dle možností propagační materiály a mapy města, aby ubytovatelé mohli poskytnout návštěvníkům přehled o městě hned na ubytování. Zároveň je třeba přikročit k opravě stávajícího orientačního značení a map ve městě.

Materiál o navýšení poplatku z pobytu předložený zastupitelstvu k projednání původně navrhoval navýšení na 30 Kč/noc. To byla také výše, kterou vedení města odsouhlasilo na poradě se zástupci ekonomického oddělení a oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů. Odbor cestovního ruchu, školství a kultury přezkoumal výše ubytovacích poplatků v dalších 36 městech Česka, častým pojítkem srovnání byla velikost města či zapsání destinace na seznam UNESCO.

Při projednávání materiálu zastupitelstvem jako první navrhla navýšení poplatku Silvia Doušová (STAN a SNK) s odvoláním na zatěžování města turismem a zvýšenou produkci odpadů turisty. Následně vznesl Richard Nocar (SPD) protinávrh navýšit poplatek na 50 Kč/noc. Tento protinávrh byl nakonec odsouhlasen většinou přítomných, proti hlasoval starosta Lukáš Seifert (ODS), jehož záměrem bylo zvýšit příjem z oblasti turismu pomocí příjmů z parkování než zvýšením ubytovacích poplatků. Hlasování se zdrželi Kateřina Špalková (VIZE), Josef Viktora (ANO) a Josef Treml (ODS).

Zákon nestanovuje výši ubytovacího příspěvku podle počtu obyvatel ve městě, turistické významnosti či jiné specifické podmínky, pouze udává maximální možnou výši příspěvku, což je 50 Kč za noc. Města se stejnou výší ubytovacího poplatku v České republice, tj. 50 Kč/os za noc, jsou mimo jiné Praha, Brno (určité části), Český Krumlov, Rožnov pod Radhoštěm, Luhačovice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně či Františkovy Lázně.