Poradna pro oběti trestných činů v Kutné Hoře, která působí pod střediskem PMS, pomáhá každému, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení. Poradna poskytuje zejména právní informace (objasnění práv oběti nebo poškozeného, informace k náhradě škody, peněžité pomoci), doprovázení (jakožto důvěrník), psychosociální podporu (lze zprostředkovat bezplatné služby psychoterapeuta), nebo dle situace zprostředkování dalších služeb.

Cílem poradny je pomoci oběti při zvládání následků trestného činu a podpora při návratu zpět do běžného života. Ze zkušeností víme, že nejčastěji chodí do poradny lidé, kteří si často nejsou jisti svými právy a nemají jasnou a konkrétní představu, co trestní řízení všechno obnáší. "O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cítí jako oběť, nehledě na to, jakým způsobem se trestný čin stal, či zda byl dopaden pachatel," uvedla poradkyně Věra Čápová.

Pro pomoc obětem je také důležitá úzká spolupráce jednotlivých institucí mezi sebou. „Díky kvalitní spolupráci napříč institucemi jako jsou orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soud), a městský úřad, je oběti možné poskytnout mnohem kvalitnější a včasnější pomoc ušitou na míru,“ doplnila Čápová.

Kutnohorská poradna sídlí na náměstí Národního odboje 58/6. Je otevřena každé pondělí od 10 do 13 hodin. Lze se objednat, není to však podmínkou. Poradkyni Věru Čápovou lze kontaktovat také telefonicky na mobilu 727 873 139.

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Poradna pro oběti funguje v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.