,,Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci," znělo by nové ustanovení.

Předkladatelé novely chtějí doplnit také přestupkový zákon. Postih by hrozil lidem, kteří by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci.
"Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám," napsali autoři v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) v důvodové zprávě. Jsou přesvědčeni o preventivním účinku navrhovaného trestného činu a přestupku a tvrdí také, že postihy by nebyly nijak "drakonické", ale měly by spíše "výchovný charakter". 

Ochrana hlavy státu byla v právním systému už za první republiky, popisují autoři novely. Za socialismu bylo hanobení republiky a jejích představitelů trestným činem až s dvouletou sazbou odnětí svobody. V 90. letech ale byly tyto skutky z trestního řádu vypuštěny. 

Už nyní vyvolává návrh četné reakce veřejnosti hlavně na sociálních sítích. Deník nyní připravuje speciální stránku k tomuto tématu a obrací se na vás. Co si myslíte o tomto návrhu? Je podle vás adekvátní, nebo působí jako něco, co by narušilo demokracii. Své názory můžete posílat do pátku 18. listopadu do 12:00 na adresu redakce.kutnohorsky@denik.cz. Nezajímavější názory zveřejníme na připravované stránce. V přiložené anketě můžete hlasovat do pátečních 16 hodin.