Obřadní síň v Kutné Hoře

† Poslední rozloučení s panem Zdeňkem Špringrem (1929) 
z Malína se koná v pátek 4. dubna od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s panem Bedřichem Truhlářem (1938) 
z Kutné Hory se koná v pátek 4. dubna od 11.45 hodin.

Kostel svatého Jakuba v Kutné Hoře

† Poslední rozloučení s panem Josefem Tajchlem (1935) 
z Kutné Hory se koná v pátek 4. dubna od 11.00 hodin.

Obřadní síň v Čáslavi

† Poslední rozloučení s paní Růženou Prokopovou (1931) 
z Čáslavi se koná v pátek 4. dubna od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s panem Josefem Krejčou (1934) 
z Čáslavi se koná v pátek 4. dubna od 12.00 hodin.

Kaple Navštívení Panny Marie v Močovicích

† Poslední rozloučení s paní Alenou Blažkovou (1933) 
z Močovic se koná v sobotu 5. dubna od 13.00 hodin.

Kostel svatého Marka v Žehušicích

† Poslední rozloučení s paní Emilií Vaňkovou (1930) 
z Horušic se koná v pondělí 7. dubna od 11.00 hodin.

Tuto pravidelnou rubriku vám v tištěném vydání Kutnohorského deníku přinášíme vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zveřejňujeme pouze poslední rozloučení, která jsou umístěna na veřejných vývěsních tabulích Pohřební služby Jeřábek v Kutné Hoře a Čáslavi.