Požadavek byl zamítnut s následujícím odůvodněním: Žádost není doložena lékařským posudkem, který by potvrzoval akutní alergii na pyl z březových dřevin. Navíc o několik metrů dál roste v celé délce návsi obce množství dalších březových dřevin, ze kterých je pyl rovněž roznášen větrem. Řada občanů má alergii na různé pyly a z tohoto důvodu by se musely vykácet téměř všechny stromy v zastavěné části obce. Splnění požadavku uvedené žádosti by bylo podnětem pro masové kácení dalších stromů.