Poté žáci deváté třídy besedovali s praporčíkem Tomášem Vávrou z Policie ČR o nebezpečí na našich silnicích. Uvědomili si, že jsou již trestně odpovědní za způsobené škody a že doba dětství je nenávratně pryč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat praporčíku Vávrovi, který každoročně beseduje s žáky devátých ročníků a věříme, že tato spolupráce se bude vyvíjet i nadále. Ve středu si zasoutěžili žáci druhého stupně při sportovním dnu. Děvčata svedla boj v míčových hrách a chlapci v kopané.

Ve čtvrtek se žáci seznámili s Jihoafrickou republikou, soutěžili ve znalostech o této zemi a získali i ceny za své vědomosti. Nejvíce se žákům líbila hudební vložka, kde měli možnost si zabubnovat a společně zazpívat. Dík patří dvěma členům organizace Humanitas, která akci připravila.

Poslední den – pátek už byl pro všechny klidnější, po zhodnocení uplynulého školního roku si žáci domů odnášeli vysvědčení a velkou radost z toho, že začínají prázdniny.