Ve dnech 29. a 30. května pak početnější skupina vyrazila do Rakouska a Německa. První zastávka byla v rodišti hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta v Salcburku. Město je velmi krásné se svými památkami, malebnými uličkami a zákoutími. Dominantu tvoří pevnost Hohensalzburg, která se tyčí vysoko nad městem. „Nejvíce jsme obdivovali zahrady u zámku Mirabell, Mozartův rodný dům, historické jádro města s jeho úzkými uličkami tolik podobnými těm pražským, mnoho kostelů, kde jsme se mohli zaposlouchat i do varhanních skladeb,“ přiblížila výchovná poradkyně Lenka Zemanová.

Druhý den pokračovala cesta za poznáním do německého Berchtesgadenu, kde si školáci připomněli druhou světovou válku v dokumentačním středisku a poté vyjeli autobusem na Kehlstein. „Zde ve výšce 1834 metrů jsme měli krásný výhled do okolí a také jsme se mohli zchladit sněhem, který tam ještě zůstal,“ uvedla Zemanová s tím, že největším zážitkem pro účastníky byla návštěva solného dolu i s výkladem, jak se těží sůl. Poslední zastávkou bylo jezero Königsee a plavba lodí po jeho klidné hladině.

„Pak jsme se již plni dojmů vraceli domů do Čech. Nyní se těšíme na prázdniny a doufáme, že i v příštím školním roce budeme moci vycestovat za poznáním,“ zakončila i jménem žáků Lenka Zemanová.