Tento den si rozdělili hodiny v 1.,2.,3.,4. a 5. třídě a pustili se do výuky. Měli možnost své mladší spolužáky něco naučit v matematice, českém, anglickém a německém jazyce, prvouce, přírodovědě apod. Se svou novou činností se vypořádali velmi dobře. Žáci byli poslušní, hlásili se a noví páni učitelé a paní učitelky byli s jejich výkony spokojeni a myslím, že žáci s novými vyučujícími též.

Nezbývá nám, než „novým kolegům“ poděkovat a snad někdy v budoucnu se s některými jako kolegy setkáme.