I když vedení města už loni zprávu odmítalo jako nepodloženou, další informace se pak na povrch nedostávaly. Nyní bylo mlčení na toto téma prolomeno.

„V současné době můžeme zveřejnit místo, kde budou kaly likvidovány. Zlikviduje je Sokolovská uhelná, tlaková plynárna Vřesová,“ řekl čáslavský starosta Jaromír Strnad. 

Sokolovská uhelná je již zapsána i v prováděcím projektu a disponuje platným integrovaným povolením. „Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky Diamo, supervizí CZ BIJO, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí i Ministerstvem financí České republiky. Pro přímý převoz na místo likvidace bude využita železniční doprava, která je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější,“ uvedlo vedení společnosti AVE CZ.

V krytých kontejnerech by se mělo odvézt celkem 91 tisíc tun kalů v lagunách po bývalé chemičce. Kaly by se měly zavápnit speciální frézou. Ze zbylých kalů vznikne substrát a ten bude přepravován v již zmiňovaných kontejnerech. 

Čáslavskou veřejnost informace potěšila. Zpráva o nebezpečných odpadech se totiž mezi lidmi šířila rychlostí blesku a mnohé opravdu vyděsila.

To potvrzuje i Marie Zavadilová. „Jsem ráda, že známe konečné místo. Přeci jenom předtím mě prostá informace, ať nemáme strach, že to do Čáslavi dováženo nebude, neuklidnila,“ přiznala oslovená Čáslavanka. Zároveň ale uvedla, že i nyní po zveřejnění konkrétního místa zná mnoho lidí, kteří ani s touto informací spokojeni dostatečně nejsou.

Poté, co se začalo mezi lidmi hovořit o dovozu kalů do Čáslavi, se o tématiku začal více zajímat Jaromír Lanc. „Je jasné, že skládka v Čáslavi je konstruována tak, aby zde mohly být ukládány nebezpečné odpady, a to za přesně stanovených podmínek integrovaného povolení pod kontrolou Ministerstva životního prostředí,“ řekl. Zároveň vyjádřil obavy z toho, že veřejnost přesně neví, co se konkrétně na skládku vozí. Navíc připomněl, že čas od času na skládce hoří. „Pokud lidé v tomto městě žijí, mají podle mě právo, aby věděli, co se na skládku vozí,“ zdůraznil.

Mnozí si s tímto mohou vzpomenout například na to, jak se v první části prací na malínském mostě v Kutné Hoře vozila do Čáslavi zemina kontaminovaná arsenem. Podle firmy Strabag, která demolici malínského mostu prováděla, byl odvoz zeminy provázen přísnými technologickými opatřeními a za kontroly pracovníků hygienické stanice. Na její převážení ale lidé přesto nevzpomínají s klidem a celkově jsou mnozí občané existencí skládky stále znepokojeni. „Co se bavíme s lidmi, tak berou skládku v našem okolí negativně. Jsem ráda, že alespoň ty kaly z Ostravy nebudou dovezeny na toto místo,“ podotkla Lenka Novotná, která bydlí v Drobovicích nedaleko Čáslavi.

Společnost AVE CZ vysvětluje, že v Čáslavi funguje skládka pro ukládání odpadů kategorie nebezpečných i ostatních a také třídící linka. „Každé z těchto zařízení má vlastní provozní řád a jeho součástí je i seznam odpadů, které lze do zařízení přijmout. Tyto odpady podléhají při příjmu na váze přísné kontrole, která vychází z platných právních předpisů a je začleněna do provozních řádů,“ řekl Zdeněk Bočana, ředitel oddělení využívání odpadů společnosti AVE CZ. 

Na čáslavskou skládku nelze přijímat odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru, kapalné odpady, odpady výbušné, oxidující, infekční, léčiva, biocidy, pesticidy, odpady s obsahem plynu a obsahem radionuklidů.