Policista Jiří Louda z dopravního inspektorátu uvedl, že v samotném areálu pouti budou dopravní řešení identická jako v minulých letech. „V sobotu, neděli a pondělí se řidiči přijíždějící z centra, tedy od Masarykovy ulice, dostanou až ke kruhovému objezdu u obchodního domu. Odtud je uzavírky povedou směrem na Kaňk," popsal policista. Zbylé odbočky na kruhovém objezdu budou uzavřené kvůli stánkům, které budou stát až dalece ve Vítězné ulici podél zdi tabákové továrny.

Po výjezdu z „kruháku" dojde k rozdělení dopravy: nákladní vozidla, která nesmí vjíždět na malínský nadjezd, budou pokračovat po spojnici nahoru na Kaňk. Osobní vozidla pak budou moci vjet do Sedlce ulicí Čechova. Odtud podél hřbitovní zdi pokračovat ulicí Starosedleckou do ulic Na Chmelnici a U Nadjezdu, kde se plynule vrátí na hlavní silnici a přes nadjezd projedou do Malína.

Zatímco situace přímo u atrakcí zůstává stejná jako loni, příjezd návštěvníků pouti od Karlova značně mění stavba kruhového objezdu. „Ze směru od plaveckého stadionu je vjezd na křižovatku úplně uzavřen. Doprava se zde stáčí do ulice K Bělidlu, kde je provizorně udělán výjezd do Hrnčířské," řekl Jiří Louda.

Je to právě Hrnčířská ulice, kterou od lokality u čističky odpadních vod až na most vždy využívají návštěvníci poutě jako místo pro parkování. Tento stav zůstane nezměněn. „Parkování je tam 
v době poutě povoleno," ubezpečil Louda. Vozidla přijíždějící od ČKD pak mohou karlovskou křižovatku pohodlně projet rovně.

Řidiči, kteří přijíždějí od Církvice mohou být lechce zmateni. „Kominikace je nyní vedena jako slepá, aby mohly i nadále zůstat v provozu místní firmy. Automobily mohou přijet od Církvice, ale až ke křižovatce se nedostanou. Musí odbočit hned, lidově řečeno, za cedulí u zmrzliny doprava a vjet do nitra Karlova," popsal Jiří Louda. Kvůli pouti ale budou přskupeny dočasně semafory a cestou od Církvice bude možné křižovatku projekt. Na cestě zpět  ale bude nutné užít boční ulice.