„Já s tím návrhem nesouhlasím. Nejsem přesvědčený o tom, že majitelé psů investují ušetřené peníze do nákupu mikročipů. Navíc pro městskou kasu by takový krok znamenal o 560 tisíc korun méně,“ uvedl starosta Josef Viktora (ANO).

Povinnost čipovat psy nebude totiž pro město žádným přínosem ani z hlediska lepší evidence či kontroly psů. „Městská policie na čipy nemá čtečky,“ dodal starosta.

Od nového roku sice bude možné psy čipovat jen jedním tipem mikročipu, doteď jich je ale několik typů. Městská police by tak musela mít více tipů čteček.

„Povinné čipování je čistě akcí státní veterinární správy. Odpustili bychom tak poplatek za něco, co městu vůbec nic nepřinese,“ řekla místostarostka Silvia Doušová (Stan – Šance pro Kutnou Horu). 

Podle novely zákona bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Naopak mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají čitelné tetování z doby před 3. červencem 2011.