Po této etapě dojde k bourání opěr mostu. Ještě předtím budou ale odebrány kontrolní vzorky z betonových opěr. „Je to proto, aby se ověřilo, že jsou vzorky bez průsaku arsenu,“ vysvětlil Miroslav Paleček.

Po skončení všech nutných demoličních prací začnou stavaři pracovat na nové mostní konstrukci. Nejprve dojde ke zakládání pilotů. „První opěra, které se říká kutnohorská nebo sedlecká, zůstane po vybudování nového mostu přibližně v původní poloze. Na straně malínského mostu pak dojde o prodloužení mostu o jedno pole,“ upřesnil Paleček. Nosná konstrukce bude z betonu a oceli. Tvořit ji bude šest svařovaných nesymetrických nosníků a železobetonová deska mostovky. Spodní stavba mostu bude také ze železobetonu.

Zejména obyvatelům, kteří bydlí v blízkosti mostu, zpříjemní život protihluková stěna. Ta bude situována vlevo, kde jsou přímo pod mostem rodinné domy a také na malínském předpolí.

Lidé se na nový most a hlavně konec prací těší. „Už aby to bylo. Doufám, že se most podaří postavit rychleji, než do konce roku 2018,“ uvedla Jitka Jesenská z Kutné Hory.