Situaci přijel uklidňovat v úterý 18. prosince večer na jednání městského zastupitelstva také krajský radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti Robert Bezděk. Ten zastupitele i veřejnost ujistil, že darovací smlouva, kterou v rámci níž Kutná Hora před osmi lety převedla nemocnici do majetku Středočeského kraje, stále platí.

„Kraj respektuje smluvní ujednání mezi městem Kutná Hora a Krajem a to všechna ujednání týkající se kutnohorské nemocnice včetně zachování obdobného rozsahu péče jako ve chvíli, kdy byly smlouvy uzavírané,“ uvedl Robert Bezděk. Zároveň zdůraznil, že 7. ledna se bude konat valná hromada Oblastní nemocnice Kolín, kde se bude o situaci v kutnohorské nemocnici jednat. „Nebude přijato jakékoliv usnesení, které by poškozovalo občany tohoto regionu. Jak se bude situace dál vyvíjet, bude předmětem dalších jednání,“ uvedl Bezděk.

Kutnou Horu by na jednáních měla zastupovat pro tento účel speciálně vytvořená pracovní skupina. „Už jsem obeslala všechny zastupitele, aby podali své návrhy na jednotlivé členy pracovní skupiny. Kromě zastupitelů by v ní měli být také právníci a odborníci z oblasti zdravotnictví,“ vysvětlila Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu). Podle Doušové by pracovní skupina měla být minimálně devítičlenná. K jednacímu stolu usedne poprvé ve čtvrtek 3. ledna.

Situace kolem kutnohorské nemocnice zvedla ze židle také hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), protože ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel údajně hejtmanství o svých krocích nijak neinformoval.

„O tom, že by chtěl zásadně omezovat péči v Kutné Hoře, nám ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel nic neříkal. Na 7. ledna je svolána valná hromada – a on bude muset vysvětlit způsob komunikace s městem. Nerozumím tomu, proč vstupuje do vztahu mezi Středočeským krajem a Kutnou Horou; považuji to za manažerské pochybení. Chtěla bych ujistit, že smlouva s městem je platná,“ uvedla středočeská hejtmanka.

Robert Bezděk zároveň uvedl, že kraj je jediným akcionářem Oblastní nemocnice Kolín. „Co se týká kutnohorské nemocnice, pak ta je dlouhodobě ztrátová, současná ztráta je kolem deseti milionů korun,“ řekl Bezděk. Zároveň ale připustil, že kolínskému řediteli kraj zadal vypracování koncepce týkající se budoucnosti Oblastní nemocnice Kolín, pod níž kutnohorská nemocnice spadá.

„Počátkem prosince jsme měli pracovní schůzku, kde jsem viděl pracovní materiál, který ale není konečný. Ten bude schválen až zastupitelstvem Středočeského kraje a zastupitelstvem Kutné Hory,“ doplnil Bezděk ke koncepci, kterou v uplynulém týdnu zveřejnil Petr Chudomel a která mimo jiné počítá se zrušením akutního chirurgického provozu a omezením provozní doby chirurgické ambulance. On sám se k situaci již více vyjádřit nechtěl.