Obzvlášť důležitý je návrat k odbornému výcviku pro učně v posledním ročníku učebních oborů, které letos čekají závěrečné zkoušky. Aby stihli alespoň trochu dohnat, co vlivem uzavření škol zameškali, bude jejich praktická výuka pokračovat až do července.

Těm, co se na závěrečné zkoušky přesto cítit nebudou, pak škola nabídne opakování ročníku. Řádově by se mělo podle ředitele SOŠ SOU řemesel v Kutné Hoře Josefa Vavřince jednat zhruba o 50 žáků. Konečné rozhodnutí o tom, kdo si ročník dobrovolně zopakuje, ale padne až na konci června, kapacita školy totiž není neomezená. „Obnovení praktické výuky jsme očekávali minimálně o měsíc dřív. Odborný výcvik se v technických oborech distanční výukou nedá nahradit,“ podotkl ředitel.

Zedníci, pokrývači, strojní mechanici, elektrikáři a truhláři v době zavření školy sice dostávali úkoly, ale jen teoretické. Službové obory, jako jsou třeba kadeřnice, kosmetičky nebo kuchaři, na tom byly o něco málo lépe. Praktická výuka u nich fungovala on-line. „Sice to není ono, ale mistrová může děvčatům on-line ledacos ukázat a ony to pak můžou zkoušet, kadeřnice mají doma například cvičnou hlavu s vlasy, to samé mohou dělat kosmetičky, ale i kuchaři, protože doma se vařit dá. U technických oborů toto zkrátka možné není,“ připomněl ředitel.

Škola rovněž využívala možnost odborných konzultací v režimu jeden učitel a jeden žák. „Tento model využíváme jak při odborném výcviku, tak při teoretické výuce. Zhruba před 14 dny byly povoleny konzultace v režimu jeden učitel a šest žáků, v nich nyní pokračujeme v teoretické výuce,“ podotkl Vavřinec.

Nezbytný procesem, který žáci musejí před každou takovou individuální konzultací podstoupit, je však testování. Ostatní učni, kterým od pondělí začal odborný výcvik, se pak testují dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek.

SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře navštěvuje v současné době zhruba 600 žáků. Kromě učňovských oborů nabízí škola také obory ve veřejnosprávní a sociální činnosti. Právě v té se studenti za poslední měsíce naopak téměř nezastavili, jejich služby využívala například řada domovů pro seniory.

Aby nemuseli skládat didaktické testy, měli studenti v sociálních službách odsloužit 160 hodin praxe. Řada z nic toho využila a nakonec odsloužila mnohem víc. „Budeme mít spoustu studentů, kteří odsloužili daleko více jak 160 hodin, někteří mají dokonce 320 hodin. S možností praxe v sociálních službách pak využili i možnosti, že mohli být očkovaní,“ potvrdil ředitel.