Víte, že v základech čáslavské sokolovny jsou měděné tubusy se jmény lidí, kteří přispěli na stavbu budovy? A že u kostela sv. Petra a Pavla mělo stát kulaté mauzoleum, do kterého měly být uloženy ostatky Jana Žižky z Trocnova? Nejen tyto zajímavosti se dověděli členové klubu a široká veřejnost při přednášce o čáslavské architektuře.

Kristýna Svobodová je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově a poté Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala magisterský obor Dějiny umění. Studovala především architekturu 19. století až první třetiny 20. století. Diplomovou práci zpracovala na téma Josef a Ladislav Skřivánkové - architekti v Čáslavi.

Po ukončení studia pracovala jako koordinátorka kulturních pořadů pro kulturně-vzdělávací středisko a lektorka vzdělávacích programů pro mateřské školy. V Regionálním muzeu v Kolíně pracuje jako galerijní pedagog. Připravuje vzdělávací programy pro širokou veřejnost, věnuje se různým výtvarným technikám, keramice a fotografování.

Skřivánkov

Čáslavským posluchačům představila všechny významné objekty, které byly postaveny ve městě v první třetině dvacátého století. Promítla jejich plány, staré i současné fotografie a popsala historii budov.

Největší pozornost samozřejmě věnovala rodině Skřivánků. Tato rodina výrazně ovlivnila architektonickou podobu města, postavili zde řadu významných budov. Na jejich počest dokonce pojmenovali nové předměstí, které vzniklo u Podměstského rybníku směrem k Žákům jako Skřivánkov. Později bylo přejmenováno na Čeplov. Celkem postavili v Čáslavi a okolí přes dvě stě budov a průmyslových objektů.

Jeden z posluchačů po skončení přednášky spontánně prohlásil: „Tolik let tady žiju a dodnes jsem netušil, kolem jakých klenotů chodím!“ Mohla si Kristýna Svobodová přát lepší ohodnocení své přednášky?

Z mimořádného zasedání zastupitelstva města v Čáslavi v pátek 6. dubna 2018.
Spor kaly vs. hlinky: dlouhá debata ho nerozlouskla
Z mimořádného zasedání zastupitelstva města v Čáslavi v pátek 6. dubna 2018.
Vyhrocená situace kvůli kalům: starosta Čáslavi byl požádán, aby odstoupil