Slavná rodina Dusíků je dnes pozapomenuta a právě to se snaží dlouhodobě napravit Petra Bělohlávková z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty University Karlovy. Přednáška byla doplněna hudebními ukázkami, které paní doktorka bravurně zahrála na piano. Mnozí posluchači dokonce poprvé slyšeli čáslavskou hymnu. Doslova „pohlazením po duši“ byly Dusíkovy skladby v podání malých nadaných žáčků Marka Vocla a sourozenců Miroslava a Františka Malinových.

Posluchače zaujaly dokumenty, které zapůjčili Jana Vaněčková ze Státního okresního archivu Kutná Hora a Dusíkův ústav při Městském muzeu Čáslav. Byly to nejrůznější dokumenty ze života Jana Ladislava Dusíka, ale také poklady nevyčíslitelné hodnoty, jako Dusíkovo vysvědčení či Čáslavský rorátník z roku 1614. Rorátník je sbírka rorátů, tedy písní zpívaných při mariánských mších v adventním období. Tato obrovská kniha ležela na kůru kostela a popěvky z ní zpívalo až deset lidí najednou. Neméně cenná je varhanická rorátní kniha z roku 1811 napsaná J. L. Dusíkem. Však se také Petra Bělohlávková přiznala: „Když sáhnu na tyto dokumenty, přepadne mě zvláštní a nádherný pocit. Uvědomím si, že před dvěma sty roky je měl v ruce hudební génius Jan Ladislav Dusík.“

| Video: Youtube

Doktorka Bělohlávková seznámila posluchače v téměř zaplněném sále s historií rodiny Dusíků a především s novými poznatky, které získala při svém bádání. Nejvíce času věnovala čáslavskému rodákovi Janu Ladislavu Dusíkovi, který patřil k nejvýznamnějším českým skladatelům a klavíristům působícím na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Však má také na svém rodném domě číslo popisné 171 na Žižkově náměstí umístěnou pamětní desku. A jmenuje se po něm čáslavské Dusíkovo divadlo a Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka.

Dále přednášela o blízkých příbuzných J. L. Dusíka. Otcem byl skladatel, učitel hudby a varhaník Jan Josef Dusík, matkou Veronika Dusíková, rozená Štěbetová, výborná harfenistka a zpěvačka. Ze sourozenců vynikli jako hudebníci František Josef Dusík, kapelník a skladatel působící v zahraničí a Kateřina Veronika Dusíková, všestranná hudebnice.

Téma Dusíkové je nevyčerpatelné a je stále co objevovat. Však také doktorka Bělohlávková musela slíbit, že bude čáslavské publikum seznamovat s novými objevy v této oblasti. A radostnou zprávu sdělila na závěr. Během několika měsíců bude vydána kolektivní monografie, kde budou shrnuty veškeré novinky dosavadního bádání o rodině Dusíků.

| Video: Youtube