Mimořádná opatření se však v regionu netýkají pouze povinného zakrývání úst a nosu ve vnitřních prostorách – což se vedle prodejen vztahuje třeba na návštěvu pošty či úřadu, ale i na pracoviště. Omezuje také počet účastníků hromadných akcí, upozornila v pátek Dana Šalamunová z krajské hygieny. „U venkovních akcí je maximum 300 osob, ve vnitřních prostorách do 200,“ připomněla. Vybízí současně k dodržování rozestupů, používání dezinfekce – a také k maximálnímu respektování karanténních pravidel. Dvoumetrové odstupy musí být s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu dodrženy také v provozovnách stravovacích služeb.

Koronavirová opatření na Kutnohorsku

  •  Povinné zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště (včetně pracovišť)
  • Zákazy návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkovou péči i v pobytových zařízeních sociálních služeb (výjimky se týkají návštěv dětí, nesvéprávných osob, umírajících a přítomnosti otce u porodu)
  • Omezení počtu účastníků hromadných akcí ve vnitřních prostorách (200 osob) i venku (300)
  • Přísnější pravidla pro provozovny stravovacích služeb (dvoumetrové odstupy mezi stoly, u jednoho stolu maximálně čtyři lidé, pokud nejde o členy domácnosti, pravidelná dezinfekce stolů i židlí)
  • Omezení kontaktu na pracovištích a setkávání zaměstnanců z různých směn
  • Zpřísnění pravidel pro bazény a koupaliště (zejména dvoumetrové odstupy a jeden návštěvník na 10 metrů čtverečních)
  • Zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení
  • Omezení příjmu nových klientů v zařízeních sociálních služeb i v odlehčovacích službách

    Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje