Ba co víc, jiné varianty, jako prodej areálu nemocnice soukromému vlastníkovi jsou nyní politicky zcela neprůchodné a město provozovat nemocnici nechce. Převod místního špitálu do náruče Davida Ratha hraničí snad již s jistotou.

Výsledek úterního hlasování v Rytířském sále Vlašského dvora lze považovat za vyústění situace, kdy soukromý provozovatel nemocnice předal společnost zpět do vlastnictví města. Jak jsme již dříve na stránkách Kutnohorského deníku informovali, byly na vině neplatné kupní smlouvy uzavřené mezi městem a firmou Medistyl – Pharma a napjatá situace kolem dodržování smluvních závazků a v neposlední řadě reakce, či spíše mlčení zastupitelů k nabídce středočeského hejtmana.

Soukromý provozovatel tak po roce a půl provozování nemocničního zařízení odešel, a řešení pro město ekonomicky náročného provozu nemocnice se vrátilo do bodu nula. Po úterním jednání je tedy aktuálně alespoň v bodě jedna. „Já tedy zahájím co nejdříve jednání s panem náměstkem Seidlem, nebo přímo s hejtmanem Davidem Rathem,“ konstatoval po hlasování zastupitelů starosta Kutné Hory Ivo Šalátek.

Pro návrh se nakonec vyjádřilo patnáct ze sedmadvaceti zastupitelů. Členové ODS se zdrželi hlasování. „Nemám dostatek informací, abych takové rozhodnutí mohl učinit,“ vzal si slovo Vladimír Košárek, předseda místní organizace této politické strany.

Ne všichni se však zřejmě rozhodli na základě svých argumentů. Podle mnoha ohlasů z této strany totiž do vůle zastupitelů promluvil vyšší stranický zájem. Důrazné doporučení jak hlasovat dal kutnohorským politikům z ODS údajně i premiér Mirek Topolánek.