„Pokud nebudete jednat dostatečně rychle a rozhodně, pak mám strach, že dojde k nevratným procesům, kdy budou z personálních důvodů uzavřena klíčová oddělení,“ napsal starostovi Kutné Hory Ivo Šalátkovi a médiím David Rath.

Trochu ale zaspal. List je datován 2. dubna, a to místní operativa nefungovala již druhým dnem. Hejtmanství však uvádí veřejnost v omyl opakovaně také tvrzením, že by urychlený převod nemocnice na kraj odchodu lékařů zabránil. Podle vyjádření odcházejících primářů byl právě převod nemocnice do vlastnictví kraje jedním z důvodů, proč nemocnici opustili. „Zastupitelé se rozhodli pro záměr dát nemocnici Rathovi a to je směr, se kterým rozhodně nemohu souhlasit,“ uvedl například bývalý primář anesteziologicko – resuscitačního oddělení Pavel Kopelent.

Bez ohledu na apely politické reprezentace kraje se již novému vedení nemocnice podařilo získat nové lékaře a od 15. dubna se v nemocnici zřejmě začne opět operovat.

Podle slov starosty Ivo Šalátka je město navíc připraveno provést celou transakci místního zdravotnického zařízení na kraj během několika dní. „Návrhy smluv, soupis majetku nemocnice i vstupní zpráva o nemocnici, budou kraji odeslány hned tuto středu,“ uvedl Šalátek s tím, že po odsouhlasení smluv zástupci kraje, je připraven okamžitě svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které by převod špitálu na kraj oficiálně stvrdilo.