Sbírku doprovázela řada akcí na její podporu a propagaci. Cena samotného zvonu je necelé 2 milióny korun. Další prostředky jsou vynaloženy na související práce s úpravou věže a zvonové stolice pro potřeby zvonění. Celkové náklady za tyto práce přesáhnou další 2 milióny korun.

Sv. Jakub o významné zvony přišel

Farní kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře přišel o všechny významné zvony ve 20. století během světových válek. K odlití nového zvonu došlo v květnu tohoto roku ve zvonařské dílně Royal Eijsbouts Asten v Nizozemí. Výroba téměř 2,5 tunového zvonu Jakub Maria, je dílem zvonaře Petra Rudolfa Manouška a akademického sochaře Jaroslava Hylase. Zvon byl v červenci na svátek sv. Jakuba dopraven do Kutné Hory, kde ho slavnostně požehnal biskup Jan Vokál a od té doby je vystaven v nádvoří Vlašského dvora.

Prohlídka letounu L-39 Albatros z výzbroje Vzdušných sil AČR.
Do Česka se sjeli uživatelé letounu L-39 Albatros

Rekonstrukce zvonové stolice

Od srpna jsou v plném proudu práce ve věži kostela sv. Jakuba, kam bude zvon umístěn, probíhá rekonstrukce zvonové stolice a statické zajištění zdiva věže. Už v minulosti byla věž zpevňována a také byla provedena řada úprav zvonové stolice. Tyto úpravy ale nebyly vždy zcela šťastné. Právě proto, se současnou znalostí statických a dynamických výpočtů a zkušenostmi odborníků, jsou prováděny práce ve věži tak, aby vlivem zvonění nedocházelo k jejímu dalšímu poškozování.

Po 20. září bude před arciděkanstvím probíhat výstavba konstrukce potřebné pro vyzdvižení zvonu historickou metodou. V sobotu 7. října od 10 hodin bude v sále arciděkanství možné vyslechnout si přednášku na téma Zvedání zvonu historickou technikou, přednášet bude statik Vít Mlázovský a Petr Růžička, mistr tesařský. Samotné vyzdvižení zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakub se uskuteční týž den od 14 do 16 hodin téhož dne. Pro diváky bude zajištěn přímý přenos průběhu prací na obrazovky umístěné na různých místech ve městě. Kamery budou přenášet průběh akce jak zvenčí – ze země, tak z věže kostela. K dispozici budou také mapky se zákresem umístění obrazovek a míst, odkud bude vidět na probíhající práce.

V neděli 15. října 2017, ve výročí posvěcení chrámu, se veškeré „zvonové“ dění završí děkovnou bohoslužbou, kterou bude s farníky slavit královéhradecký pomocný biskup Josef Kajnek. Bohoslužbu doprovodí varhaník Michal Hanuš a Kutnohorský komorní orchestr a pěvecký sbor USPS Tyl. Při mši svaté otec biskup také požehná zvoníkům, kteří budou se zvonem pracovat. Nový zvon se poprvé slavnostně rozezní po skončení bohoslužby. Společné úsilí se uzavře v neděli odpoledne 15. října, kdy ve 14 hodin před kostelem sv. Jakuba odstartuje druhý ročník terénního běžeckého závodu Běh pro zvon, při němž bude zvon opět zvonit. Na závod je možné se registrovat na místě v den závodu nebo se přihlásit online na webové stránce https://www.stopnito.cz/prihlaseni-na-zavod/187&iframe. Výtěžek z běžeckého závodu bude použit na opravu kostela sv. Jakuba.

Malvína Krepsová

Ilustrační foto
Čáslav versus Kutná Hora. Kde se žije lépe?