"K zakoupení automobilu nám ještě schází vybrat 50 tisíc korun, což je dvacet procent z celkové částky sbírky Dáme auto. Můžete nás také podpořit nákupem pomůcek pro děti se zdravotním znevýhodněním, které pomáhají jejich celkovému všestrannému vývoji. Speciální pomůcky umožňují stimulovat senzomotorické dovednosti našich malých klientů například malého Vašíka. Na stánku charity si v sobotu budete moci pomůcku na obrázku prohlédnout a poradíme Vám jakou formou na ni přispět," prozradila Marcela Mommersová z Oblastní charity Kutná Hora.