Budova Základní školy Žleby patří mezi místní dominanty, vidět je už při příjezdu od obce Horky. Z oken tříd se žáci mohou kochat pohledem na státní zámek Žleby. Škola rozhodně neoslní počtem žáků, do devíti ročníků jich dohromady chodí pouze sto dva. A například současní deváťáci jsou jen tři a osmáků je osm.

Přijímací zkoušky. Ilustrační foto
Kutnohorsko: Ve kterých základních školách žáci nejlépe zvládají přijímačky

„Je nás málo, ale o to osobnější přístup k žákům si můžeme dovolit. Ředitelkou jsem tu pět let, před tím jsem tu ještě další roky učila a děti znám. Víme, kdo tu má jaké problémy a snažíme se rodičům pomoci s jejich řešením,“ říká ředitelka ZŠ Žleby Marcela Palošová a vzápětí dodává: „Žáky neznáme jen ze školy, ale i z rodin. Každý průšvih se tu provalí a hned jej řešíme, při našem počtu dětí se málo co může ututlat.“

Na výuku matematiky dohlíží Albert Einstein

Deník pozvala Marcela Palošová do hodiny matematiky osmého ročníku. „Holky jsou zrovna na recitační soutěži,“ omlouvají nepřítomnost dívek čtyři klučičí spolužáci. „Nám se nechtělo, raději počítáme,“ hlásí hrdě. Třídě vévodí malba světoznámého fyzika a matematika Alberta Einsteina, jinou stěnu lemují nejrůznější vzorečky.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

„Pokud někdo něčemu nerozumí, nemáme problém s individuální výpomocí. Ale důležitá je samozřejmě i domácí příprava. Pokud někdo nevěnuje přípravě čas doma, tak je to samozřejmě znát. Ale to už je i o přístupu rodičů, máme tu děti z různých sociálních skupin,“ vysvětluje ředitelka. Škola je otevřená i pro rodiče, kteří při tušení jakéhokoliv problému mohou přijít. Nejčastější destinací deváťáků ze Žlebů bývají střední školy v Čáslavi. Tam si dávají přihlášku na gymnázium, pedagogickou školu s lyceem, zemědělskou školu či průmyslovou školu, která nabízí i obchodní akademii.

Stále je ještě čas na přijímací zkoušky na střední školy pořádně připravit. Hlavní je správně porozumět zadání úlohy.
Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

„Na střední školu se od nás musí dojíždět, ale výběr je v okolí velký. Občas někdo nezvolí Čáslav, ale vzdálenější Kutnou Horu, kde zkouší jedno z gymnázií či elektro průmyslovku,“ popisuje Marcela Palošová s tím, že dětem se snaží škola s výběrem dalšího studia poradit. „Samozřejmě ne každý si vybere obor s maturitou, v okolí jsou ale i výborné učební obory,“ dodává.

Úspěšnost podle témat

Přijímací zkouška. Ilustrační fotoZdroj: Václav PancerCo znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. 
Pozn.: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, ve kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.
Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Český jazyk Maximální počet bodů Počet získaných bodů Procenta Celostátní průměr
Český pravopis 43 25 58,14% 49,34%
Komunikace a sloh 30 14 46,67% 58,24%
Porozumění textu 54 17 31,48% 55,37%
Skladba 30 18 60,00% 66,45%
Tvarosloví 40 13 32,50% 39,45%
Tvorba slov a slovní zásoba 53 26 49.06% 53,67%
Matematika Maximální počet bodů Počet získaných bodů Procenta Celostátní průměr
Číselné výrazy,
zlomky, desetinná čísla
38 10 26,32% 39,84%
Číslo a početní operace,
dělitelnost
22 10 45,45% 65,70%
Grafy, schemata,
tabulky a slovní úlohy
64 11 17,19% 33,74%
Lineární rovnice,
soustavy rovnic
9 1 11,11% 13,50%
Počítání s mnohočleny 72 16 22,22% 31,57%
Poměr, mapa 20 0 0,00% 5,25%
Převody jednotek 20 11 55,00% 50,10%
Přímá,
nepřímá úměrnost
25 5 20,00% 37,12%
Slovní úlohy na číselné
obory, rovnice
43 10 23,26% 38,08%
Výrazy s proměnnou 3 0 0,00% 23,24%