Už víte, kolik rodičů, respektive dětí se letos nepodaří do mateřinek umístit?
Mateřské školy Kutná Hora obdržely 224 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Mateřská škola Pohádka 54 žádostí. Nelze ještě přesně určit, kolik dětí bude nakonec přijato, jelikož nejsou známy výsledky odkladů povinné školní docházky z Pedagogicko-psychologické poradny. Někteří rodiče podali žádosti o přijetí na obě dvě příspěvkové organizace. Dle informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) musí mateřské školy přijímat děti dle zákona, tedy nejdříve mají přednost ty s povinnou předškolní docházkou ze spádových obvodů škol. Dále dle věku sestupně děti, které dosáhnou věku tří let do 31. srpna, tedy dovrší tří let věku v den nástupu do mateřské školy 1. září. Mateřské školy přijímají děti až do naplnění stanovené kapacity.

Jak se do této situace promítla válka na Ukrajině a uprchlíci?
Oddělení školství a kultury má k 11. květnu informaci o 77 předškolních dětech, které mají zájem o předškolní vzdělávání. Většina z nich dochází do jedné ze 4 adaptačních skupin pro předškolní děti, které v Kutné Hoře fungují. Do adaptačních skupin však dojíždějí i děti z okolních obcí. Dle statistiky ministerstva vnitra je v Kutné Hoře celkem 58 dětí ve věku 3 až 6 let. Některé rodiny se z Kutné Hory odstěhovaly, jelikož našly odpovídající bydlení a zaměstnání někde jinde. Na druhé straně stále pozvolna přichází maminky s dětmi a to zejména z velmi postižených oblastí jako je Doněck či Charkov.

Kolik dětí z Ukrajiny bude od září navštěvovat kutnohorské mateřinky?
Již teď víme, že pokud by ke zvláštním zápisům přišly všechny děti z Ukrajiny, tak je nemůžeme všechny přijmout. Hledáme tedy ještě jiné možnosti, jak splnit naši zákonnou povinnost. V jednání jsou přípravné třídy pro předškolní děti.

Pomůže v této situaci i otevření MŠ Trebišovská a jakou bude mít kapacitu?
Ano. Počítáme s tím, že MŠ Trebišovská se otevře 1. září a to s maximální kapacitou 88 míst. Půjde o čtyři třídy maximálně po 22 dětech. MŠ Trebišovská měla ulevit ostatním mateřským školám ve městě, aby se snížil počet dětí ve třídách. V současné situaci však budou všechny mateřské školy naplněny s nejvyšším možným počtem dětí ve třídách.