Kdo ale zaváhal a ještě dítě na tábor nepřihlásil, má takřka poslední možnost, protože volná místa rychle ubývají. Vedoucí táborů se shodují na tom, že rodiče prázdniny a jejich náplň začínají řešit již v lednu.

V Kutné Hoře příměstský tábor nabízí například Dům dětí a mládeže Dominik. „Všechny tábory už máme zaplněné,“ uvedla ředitelka Jitka Krištofová. Příměstský tábor povede Michal Smrkovský, tentokrát se jedná o Hobby Camp, který zahrnuje například návštěvu keramické dílny, bojovku pokusy a objevy. Tábory se plní rychle a velký vliv na to podle Krištofové mají vedoucí a jejich oblíbenost u dětí.

Čáslavský dům dětí a mládeže má pestrou nabídku táborů klasických, ale příměstský tábor nepořádají. „S příměstskými tábory nemáme z minulých let dobrou zkušenost,“ uvedla ředitelka Iva Hýblová. Na tábor se prý několik dětí přihlásilo, ale nakonec jich dorazila sotva polovina.

Příměstský tábor v Čáslavi nabízí například Junák. „Tábor se koná třetí týden v červenci a jeho základnou bude čáslavský skautský areál. Letos bude na téma indiáni,“ prozradila Hana Wagenknechtová, vedoucí oddílu. Kapacita táboru je prý asi 30 míst, z čehož jsou dvě třetiny již obsazené. „Tábor většinou zaplníme dětmi, které se účastní pravidelně každý rok,“ uvedla.

Možnost přihlášení na příměstský tábor mají děti také ve Zruči nad Sázavou, kde jej organizuje Město Zruč nad Sázavou. Jeho zázemí se nachází ve Spolkovém domě. Vypsané jsou tři červencové termíny. „Druhý termín je již obsazen, na prvním a třetím ještě 5 volných míst zbývá,“ uvedla Marcela Černá. Přihlášky se podávají od začátku dubna do konce května. „Organizace tábora je spolufinancována Evropskou unií. Tábor je zaměřen na poznávání města Zruč a jeho okolí, na individuální dovednosti dětí a schopnost spolupracovat v týmu,“ popsala Černá.

Volnými místy stále disponuje příměstský tábor pořádaný Stájí Rozárka. Tam je plně obsazený zatím první termín ze tří. Tábor je vhodný pro děti, které mají vztah ke zvířatům. „Během tábora děti pracují s koňmi, ale hrají se také různé hry, nebo se i kreslí,“ vyjmenovala aktivity Pavla Neumanová.

Příměstský tábor, který stráví děti v přírodě, pořádá sudějovský spolek Pramínek, kde je způsob přihlašování dětí odlišný. „Průběžně evidujeme zájem rodičů, a pak je zapisujeme do pořadníku. Konečné počty dětí se řeší vždy měsíc před termínem konání tábora,“ uvedla organizátorka Radka Roubíčková. „Disponujeme 15 vedoucími, takže nejsme kapacitou tolik omezeni.“ Letos mají naplánované tři termíny a každý nabízí jiný program.

Cena týdenních příměstských táborů na Kutnohorsku začíná na 1500 korunách. Nejvýše se pohybuje kolem 2500 korun.