O přibližně šedesátku děti se staralo 25 dobrovolníků, kteří si děti rozdělili do malých skupin. Kromě toho, se skoro všechny táborové aktivity odehrávaly v přírodě. Samozřejmostí byla i častá dezinfekce rukou.

Tématem prvního týdne tábora byla Cesta kolem světa za 365 dní. A protože na to měl Pramínek pouze pět dnů, zredukoval se i počet navštívených míst.

První bylo Japonsko, kde jedním z témat byly origami. Také si děti vyzkoušely, jaké to je jíst hůlkami. Následovaly Velikonoční ostrovy se stěhováním soch, Grónsko, Anglie s letním kinem a lovením lochnesky. Tábor ukončila Brazílie, která se představila fotbalem, tancem Waka Waka a Brazilskou táborovou poutí, jež táborový týden zakončila.

Další turnus s názvem Mini Spartan Sudějov II. potěší zejména malé sportovce, a třetí, poslední, bude probíhat na téma Karibik.