Velmi zajímavý je kontejnerový systém, ve kterém může jedno vozidlo vézt různé druhy nástaveb, od cisterny na vodu, přes skříňovou nástavbu s vybavením pro boj s povodněmi až po týlový kontejner sloužící pro částečný odpočinek jednotky při dlouhodobém zásahu. Nejenom na těchto kontejnerech, ale i na jiném materiálním vybavení, odpracovali dobrovolní hasiči tisíce hodin.

Mezi technikou nechyběla ani vysokozdvižná plošina, klasické cisternové hasičské vozy, a jiné další prostředky pomáhající hasičům v boji nejenom s požáry. Samozřejmostí byla prohlídka techniky s odborným komentářem. Připraveny byly i různé dovednostní soutěže pro děti. Nechybělo ani poměrně rozmanité občerstvení.