Vytvořit systém vzdělávání pro regiony Kutné Hory, Kolína a Nymburka měl tedy projekt kurzů realizovaných na půdě Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel v Kutné Hoře. Zvýšit svou profesní kvalifikaci v počítačových kreslících programech – CAD si mohlo osmadvacet účastníků, přičemž většina se přihlásila ze strojírenských podniků v regionu.

„Forma kurzů měla co nejvíce odpovídat potřebám zaměstnaných lidí,“ uvedl jeden z realizátorů celého projektu Josef Vavřinec. Výuka se tak odehrávala nejen ve školních lavicích, ale formou takzvaného e–learningu. To znamená, že prostřednictvím samostudia mohli všichni účastníci kurzu prostřednictvím internetu, pilovat znalosti i z domova.

Celý projekt se právě nachází ve své závěrečné fázi. „Hodnotíme výsledky a připravujeme závěrečnou zprávu,“ doplnil Josef Vavřinec .
Jedno je však jasné již dnes, o kurzy byl velký zájem a budou pokračovat. „ Nešlo bohužel ani uspokojit zájem všech uchazečů, usilovali jsme hlavně o udržení kvality projektu,“ povzdechl si jeden z autorů Josef Treml.

Na realizaci projektu vyzískají nakonec také studenti učňovských oborů školy. Všechny obory programu byly akreditovány ministerstvem školství. „Budeme je moci využívat v nové koncepci výuky, která začne ve školním roce 2009,“ dodal Vavřinec. Škola rovněž získá přístup k omezeným licencím jinak velmi drahého softwa